Grote Clubactie 2017

Hierbij een up date van de Grote Clubactie.

We zijn een aantal weken verder en er zijn al een aantal leden, die hun boekje hebben ingeleverd. Deze zijn allemaal al ingevoerd, dus de instantie kan deze al proberen te incasseren.

Wij willen jullie er op attenderen, dat de uiterste inleverdatum van het boekje 28 oktober 2017 is! Des te meer loten er verkocht gaan worden, hoe mooier zo meteen het speelattribuut in de vernieuwde kantine. Doe dus nog even je best en lever het boekje op tijd in, zodat dit allemaal verwerkt kan gaan worden.

Henk is op 28 oktober as. de gehele ochtend aanwezig in de Betuwe hal. Je kunt ook het boekje aan de trainers/trainsters geven. Die kunnen dan contact opnemen met ons. Je mag hem ook zelf bij ons in de brievenbus komen doen. Het adres is: Ranonkel 20, te Tiel/Passewaaij.

Tot slot nog even de stand tot nu toe ( 17-10-2017 ): 8 leden hebben het boekje ingeleverd en er zijn al 155 loten verkocht.

Groeten, Jolanda en Henk de Vree.