Vrijwilligerswerk

Uit het Huishoudelijk reglement:

  1. Spelende leden vanaf 16 jaar zijn verplicht om vrijwilligerswerk te doen. De invulling daarvan zal jaarlijks op de ALV worden bepaald.

Invulling vrijwilligerswerk
Uitgangspunt is dat alle leden hun steentje bijdragen en het vrijwilligerswerk eerlijk verdeeld wordt onder de spelende leden. Het bestuur is vrij om onder bepaalde omstandigheden anders te beslissen. Onder vrijwilligerswerk wordt verstaan: onbetaald werk.

Jaarlijkse activiteit (vrijwillig)
Van alle spelende leden wordt verwacht dat zij hun steentje zullen bijdragen tijdens het schoolkorfbal toernooi. Ook het coachen/begeleiden van een team dat meedoet aan het toernooi valt daar onder. Dit vindt jaarlijks plaats op de tweede zaterdag in juni.

Invulling verplicht vrijwilligerswerk seizoen 2017/2018
(onderling ruilen mag)
Spelende leden, die trainer en coach van een team worden, zijn vrijgesteld voor onderstaande activiteiten.

Indien je alleen trainer of coach van een team wordt, dan word je ingedeeld voor :

Fluiten van oefen- en competitiewedstrijden (max. 1 maal per jaar) of
Begeleiden van scheidsrechter (maximaal 1 maal per jaar) of
Ophalen oud papier (vanaf 18 jaar, maximaal 1 maal per jaar).

Ben je 16 of 17 jaar (geen trainer of coach),  dan word je ingedeeld voor:

Behalen van een spelregelbewijs ( ook voor trainers/coaches) en
Fluiten van oefen- en competitiewedstrijden (max.4 2 maal per jaar).

Ben je 18 jaar of ouder (geen trainer of coach) , dan word je ingedeeld voor:

Fluiten van oefen- en competitiewedstrijden( maximaal 4 maal per jaar) of begeleiden van scheidsrechter (maximaal 4 maal per jaar) en
Ophalen oud papier (maximaal 2 maal per jaar).

Voor spelende leden, waarvan de JTC/TC vindt dat zij nog niet toe zijn om wedstrijden te fluiten, komt bovenstaand vrijwilligerswerk te vervallen.

Zij worden ingedeeld om velddienst en/of kantinedienst (tweemaal een blok van 3 uur) te draaien. Uiteraard mag je er ook voor kiezen om vaker oud papier op te halen.

Indien je van mening bent dat er omstandigheden zijn dat je bovengenoemd vrijwilligerswerk niet kunt doen ( bijv.: je doet al meer dan 100 uur vrijwilligerswerk/jaar voor de club of je geeft de voorkeur aan nog vaker te fluiten, papier op te halen, kantinedienst draaien), dan kun je een mail sturen naar : bestuur@tiel72.nl . Na de beoordeling van je mail wordt er contact met je gezocht.
Een spelend lid, die het verplichte vrijwilligerswerk gedurende het seizoen weigert zal in het volgende seizoen tijdens de 1e helft van de veldcompetitie geen spelend lid zijn.

De (gedeeltelijke) vrijstelling verplicht vrijwilligerswerk voor trainers en coaches heeft te maken met de tijdsdruk, die deze functies hebben. Hieronder een overzicht van de geschatte tijdsdruk:

Trainer/coach van een team
Ongeveer 40/80 trainingsavonden en 26 wedstrijden

Tijdsdruk bij eenmaal trainen per week + coachen: ongeveer 1,5 uur per week gedurende 40 weken + ongeveer 3 uur per wedstrijd gedurende 26 wedstrijden  = 138 uur per jaar.
Tijdsdruk bij tweemaal trainen per week + coachen: ongeveer 3 uur per week gedurende 40 weken + ongeveer 3 uur per wedstrijd gedurende 26 wedstrijden  = 198 uur per jaar.

Trainer van een team
Ongeveer 40/80 trainingsavonden

Tijdsdruk bij eenmaal trainen per week: ongeveer 1,5 uur per week gedurende 40 weken  =  60 uur per jaar.
Tijdsdruk bij tweemaal trainen per week: ongeveer 3 uur per week gedurende 40 weken   = 120 uur per jaar.

Coach van een team
Ongeveer 26 wedstrijden
Tijdsdruk: Ongeveer 3 uur per wedstrijd  X 26 =  78 uur per jaar

Indien een spelend lid een functie binnen de vereniging vervuld, die een tijdsdruk met zich meebrengt dat overeenkomt met die van trainers en/of coaches kan vrijstelling krijgen voor het verplichte vrijwilligerswerk.