Ledeninformatie

Belangrijk om te weten!
Indien er veranderingen optreden in uw gegevens (bijvoorbeeld bij een adreswijziging) of wanneer leden willen bedanken, dan kan dit alleen schriftelijk of per e-mail op onderstaand adres:

Hans van Kleef
P. Westdorpstraat 10
4007 WZ Tiel
leden@tiel72.nl

Zolang er geen schriftelijke kennisgeving (of e-mail) ontvangen is door de ledenadministratie, wordt het lidmaatschap niet beëindigd.

Bij opzegging van het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar zal tot het einde van het verenigingsjaar contributie verschuldigd zijn. Bij bijzondere redenen zoals medisch advies of verhuizing zal de normale opzegtermijn van drie maanden (vanaf de dag dat een schriftelijke bevestiging van beëindiging van het lidmaatschap binnen is) gehandhaafd worden. Het is te allen tijde toegestaan om het ‘spelend’ lidmaatschap om te zetten in een steunend lidmaatschap. Het lidmaatschap is altijd voor een verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daarop.

Lid worden
Wilt u of uw kind(eren) lid worden van Tiel ’72? Kijk dan hier voor meer informatie.

Voor inlichtingen over het lidmaatschap van Tiel ’72 en/of bijwonen van een proeftraining kunt u contact opnemen met Alex van Valburg, telefoon 0344-661807.