Sporthal

Op dit deel van de website vindt u informatie over de nieuw te bouwen sporthal voor onze korfbalvereniging. Een lang gekoesterde wens wordt steeds meer werkelijkheid. Hier vindt u informatie over de tekeningen van de sporthal zoals die eruit komt te zien. Belangrijk is natuurlijk dat er voldoende sponsoring is voor de hal. Zonder vrijwilligers kunnen we ook niet. U ziet, er is nog veel nodig om de bouw van de sporthal te realiseren. Maar met uw steun gaat het zeker lukken. Wilt u meer informatie of wilt u gewoon iets kwijt, dan kunt u contact zoeken met de sporthalcommissie (via e-mail).

De volgende mensen maken deel uit van de Commissie:
Bert de Rooij (voorzitter)
Jolanda Klein Obbink
Tim Broekhuis
Jeroen Boneschansker
Clemens Brinkman
Henny Nijenhuis (secretaris)
Anneke van Ingen

Sporthal in Passewaaij?

Stichtingsbestuur Rauwenhof hal heeft unaniem ingestemd om gesprekken te voeren met de Gemeente Tiel over mogelijke realisatie van een sporthal in de Tielse wijk Passewaaij, waarbij Tiel `72 in de avonden en de weekenden gebruik kan maken van de hal. Realisatie van een sporthal naast het clubgebouw van Tiel `72 kunnen wij tot op heden financieel niet rond krijgen.

Dinsdag 8 september zijn Clemens Brinkman (penningmeester vd Stichting) en ondergetekende bij het eerste overleg geweest over de eventuele sporthal in Passewaaij. Een adviseur vastgoed van de Gemeente Tiel had ons uitgenodigd.

Er zijn 3 dingen die gebouwd moeten worden: er komt een nieuwe brede school voor Bataaf (Schoolwoningen basisschool Bataaf worden verkocht) , ruimte voor wijkcentrum Passewaaij en een gymzaal . Aangezien de Gemeente ( en ook de verenigingen) geen externe exploitant meer willen voor beheer en exploitatie van de gymzalen en sporthallen in Tiel , kwamen wij (Tiel`72) in beeld.
I.p.v. een gymzaal een sporthal bouwen. Beheer en exploitatie door
Tiel `72/Stichting.

We hebben duidelijk aangegeven , dat we niet met een enorme tas met geld over de brug komen. Dat was hem ook duidelijk, anders hadden we wel naast ons clubgebouw gebouwd. Het is de bedoeling dat wij volledig eigenaar worden van de hal. Wij hebben aangegeven dat de inbreng afhangt van de leningsvoorwaarden bij de Gemeente ( bij de Bank lukt namelijk niet) en de totale exploitatie, waarbij de inkomsten van langdurige verhuur van de hal aan de basisscholen van essentieel belang is. Langdurig verhuur aan basisscholen overdag was niet alleen wenselijk , maar een must vanuit de Gemeente.

Wij gaan nu kijken wat er extra gebouwd moet worden t.o.v. de sporthal naast ons clubgebouw. Denk aan kleedkamers, scheidsrechterruimte, ehbo ruimte etc.
Er komt nu eerst een kennismaking gesprek tussen stichtingsbestuur en bestuur Bataaf. Ook worden wij in contact gebracht met bestuur van de wijkvereniging.

Van de zijde van de Gemeente werd aangegeven dat ze ervoor willen zorgen dat dit project voor eind van het jaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Tijdens de Algemene ledenvergadering van Tiel `72 op maandagavond 19 oktober worden de leden bijgepraat.

Bert de Rooij ( voorzitter Stichting Rauwenhofhal)

Bouwtekeningen

 

Zaken, die momenteel opgepakt worden voor de realisatie van de sporthal

1. Bestemmingsplan wijziging
Sportpark Rauwenhof valt onder Tiel-Noord. De sporthal is ingetekend in het plan en is inmiddels definitief.

2. Recht van Opstal
Het College en B&W doet pas een uitspraak over het recht van opstal na goedkeuring van de omgevingsvergunning. Belangrijk aspect om op te letten: De hal mag verhuurd worden zonder beperkingen.

3. Stichting
De sporthal zal gebouwd en geëxploiteerd worden in opdracht van Stichting Rauwenhofhal. Deze stichting is opgericht in 2010. De stichting wordt gevormd door Clemens Brinkman, Edwin Zoontjes, Jolanda Klein Obbink, Anneke van Inge en Bert de Rooij.

4. Archeologie
Een Romeins grafveld moet in kaart gebracht worden, voordat er gebouwd mag worden. Kosten : ongeveer € 40.000,-. De stichting zal dit zelf moeten bekostigen.

5. Stadsbouwmeester
Hoewel het ontwerp van de sporthal in het verleden al goed gekeurd is door de welstandcommissie van de gemeente Tiel heeft de (inmiddels ingetreden) stadsbouwmeester gevraagd om een paar kleine aanpassingen in het ontwerp. Het ging hierbij om voornamelijk de kleuren van de gevelbeplating. Dit is naar tevredenheid van de stadsbouwmeester verwerkt.

6. Omgevingsvergunning
Inmiddels is de omgevingsvergunning ingediend en is men druk bezig om aanvullende documentatie te verzorgen.

7. Financiering
Zodra de omgevingsvergunning is goed gekeurd kan er ook een reële inschatting gemaakt worden van de bouwkosten. Daarnaast is de werkgroep van mening dat men pas goede gesprekken met potentiële huurders kan gaan voeren op het moment dat het recht van opstal binnen is. Zodra er een reëel beeld is van de kosten en opbrengsten van de sporthal zal er een speciale ledenvergadering worden gehouden.